Pakendid ja pakendijäätmed

Ettevõtjad, kes pakendatud kaupu Eestis turule lasevad, on kohustatud tagama pakendijäätmete kogumise ja nõuetekohase käitlemise.Mitmed kohustused on võimalik kirjaliku lepinguga üle anda pakendiga tegelevale ja vastavat tegevusluba omavale taaskasutusorganisatsioonil

 

 

Упаковка и упаковочные отходы

Предприятия, выпускающие упакованные товары на эстонский рынок, обязаны обеспечивать сбор и соответствующую требованиям переработку упаковочных отходов.

Некоторые обязательства на основании письменного договора можно передать организации по переработке отходов для вторичного использования, которая занимается упаковкой и имеет соответствующую лицензию.

 

 

Наша фирма вывозит упаковочные отходы,

полиэтилен всех видов,

картоную упаковку,

бумажные отходы(макулатуру),

авто бампера.

Kiire, usaldusväärne korralikult

Быстро,надежно,

аккуратно

 +(372)55659997

 Eduard Sutskov

jäätmeluba nr L.JÄ/327180

 

 

Имя*
Адрес электронной почты*
Сообщение*